Camilla Wide. Foto: Pia Nordin
Camilla Wide. Foto: Pia Nordin
 

På många sätt är servicesvenskan i Sverige och i Finland liknande, men det finns kulturella skillnader i språket. De största skillnaderna ser man i hur de som jobbar på serviceställen tilltalar kunderna.

– I Finland ser man mer variation, så att man antingen säger "du" och kommer ganska nära kunden eller så säger man "ni" för att hålla mera distans. I Sverige är det däremot vanligare med närhetsstrategi, där man alltid talar om jag och du och vi, säger Camilla Wide som är professor i nordiska språk vid Åbo universitet.

På 1960- och 70-talet kom du-reformen, då man på allt fler ställen övergick från ni till du, särskilt i Sverige. Niandet hade upplevts som negativt. Det var nedlåtande när någon från en högre samhällsklass niade någon i en lägre.

[...]

Läs hela artikeln: Niandet är artigt eller nedlåtande – olika servicesvenska i Sverige och Finland

Text: Linus Hoffman, Yle