Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin
Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Enligt Norrby har svenskar till exempel lättare för att ta till starka positiva uttryck som jättefint, fantastiskt eller lysande än de mer återhållsamma finlandssvenskarna.

– Det här leder ju sällan till några egentliga missförstånd, men en finlandssvensk kan uppfatta ett sverigesvenskt uppförande som överdrivet. Det är som att ha lite för mycket färger på sina kläder. En finlandssvensk kan å sin sida uppfattas som aningen pessimistisk i Sverige, säger Norrby.

[...]

Forskarna [inom projektet IVIP] har upptäckt skillnader också i lärarnas sätt att handleda sina studerande på svenska och finlandssvenska universitet. Svenska handledare har en mer förhandlande och kamratlig handledningsstil än sina finländska kollegor.

– I Sverige har man en tydlig strävan efter att jämna ut och tona ner skillnaden mellan lärare och student. I Finland är hierarkier inte alls lika problematiska, säger Norrby.

[...]

Catrin Norrby bildar tillsammans med professorerna Camilla Wide (Åbo universitet) och Jan Lindström (Helsingfors universitet) samt docent Jenny Nilsson (Institutet för språk och folkminnen i Göteborg) en forskningsgrupp som undersöker kommunikativa mönster i sverigesvenskan och finlandssvenskan. Samarbetsprojektet började år 2013 och ska enligt planerna fortsätta till 2020.
IVIP, Interaktion och variation i pluricentriska språk

[...]

Text: Mikael Piippo, SPT, från hbl.fi.

Läs hela artikeln i Hufvudstadsbladet, hbl.fi: Forskare jämför sätt att tala: Svenskar tar lättare till superlativer, finlandssvenskar är mer återhållsamma