Ledningsgruppen

 IVIP: Catrin Norrby, Camilla Wide, Jenny Nilsson, Jan Lindström
Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Catrin Norrby, Stockholms universitet

Professor i nordiska språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Inom IVIP är hon programansvarig och vetenskaplig ledare för stockholmsdelen.

Jan Lindström. Foto: Matti Ahlgren

Jan Lindström, Helsingfors universitet

FD och professor vid Helsingfors universitet med specialområdena grammatik och interaktion. Inom IVIP är han programansvarig och vetenskaplig ledare för helsingforsdelen.

Camilla Wide

Camilla Wide, Åbo universitet

Professor i nordisk filologi vid Åbo universitet. Inom IVIP är hon programansvarig och vetenskaplig ledare för åbodelen.

Jenny Nilsson

Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg

Docent och forskare inom IVIP, där hon är programansvarig och vetenskaplig ledare för göteborgsdelen.

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Professor och IVIP:s programledare

Catrin Norrby, Stockholms universitet

Jan Lindström. Foto: Matti Ahlgren

Professor och forskare inom IVIP

Jan Lindström, Helsingfors universitet

Camilla Wide

Professor och forskare inom IVIP

Camilla Wide, Åbo universitet

Jenny Nilsson

Docent och forskare inom IVIP

Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg

IVIP loggor samarbetspartner