Ledningsgruppen

 IVIP: Catrin Norrby, Camilla Wide, Jenny Nilsson, Jan Lindström
Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Catrin Norrby, Stockholms universitet

Professor i nordiska språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Inom IVIP är hon programansvarig och vetenskaplig ledare för stockholmsdelen.

Jan Lindström. Foto: Matti Ahlgren

Jan Lindström, Helsingfors universitet

FD och professor vid Helsingfors universitet med specialområdena grammatik och interaktion. Inom IVIP är han programansvarig och vetenskaplig ledare för helsingforsdelen.

Camilla Wide. Foto: Pia Nordin

Camilla Wide, Åbo universitet

Professor i nordisk filologi vid Åbo universitet. Inom IVIP är hon programansvarig och vetenskaplig ledare för åbodelen.

Jenny Nilsson. Foto: Tobias Müller

Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg

Docent och forskare inom IVIP, där hon är programansvarig och vetenskaplig ledare för göteborgsdelen.

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Professor och IVIP:s programledare

Catrin Norrby, Stockholms universitet

Jan Lindström. Foto: Matti Ahlgren

Professor och forskare inom IVIP

Jan Lindström, Helsingfors universitet

Camilla Wide. Foto: Pia Nordin

Professor och forskare inom IVIP

Camilla Wide, Åbo universitet

Jenny Nilsson. Foto: Tobias Müller

Docent och forskare inom IVIP

Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg

IVIP loggor samarbetspartner