Catrin Norrby
Foto: Pia Nordin
 

Mer information om programmet Interaktion och variation i pluricentriska språk: www.su.se/svefler/ivip

Forskningsprogrammet leds av prof. Catrin Norrby, Institutionen för nordiska språk, vid Stockholms universitet, och är ett samarbete med forskare vid Helsingfors universitet (prof. Jan Lindström), Åbo universitet (prof. Camilla Wide) och Institutet för språk och folkminnen (akademiforskare Jenny Nilsson).

Det beviljade forskningsbidraget möjliggör forskning under åtta år (2013–2020) och fördelas mellan de fyra medverkande parterna där Stockholms universitet får följande resurser: en åttaårig forskningsfinansiering på deltid för programledaren (prof. Catrin Norrby), en fyraårig postdoc-position, flera forskningsassistenter och en administrativ koordinator samt medel till bl.a utrustning, workshoppar och konferenser.

Programmet jämför samma typer av samtal i liknande miljöer i Sverige och Finland, med fokus på domänerna service, lärande och vård där en stor del av samtal utanför den privata sfären utspelar sig. Dessutom upprättas en sökbar databas som också kan användas till framtida undersökningar. Genom att använda teorier och metoder som samtalsanalys och kommunikationsetnografi kan programmet belysa och förklara pluricentriska språkfenomen som tidigare forskning inte riktigt kunnat komma åt.


Riksbankens Jubileumsfond är en av de viktigaste finansiärerna för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige. I år beviljade RJ drygt 332 miljoner kronor till ny forskning.
RJ: Interaktion och variation i pluricentriska språk