Camilla Wide. Foto: Pia Nordin
Camilla Wide. Foto: Pia Nordin

Camilla Wide har gjort stora insatser för svenska språket i både Finland och Sverige. I sin forskning undersöker Camilla Wide främst olika aspekter av talat språk, grammatik och interaktion. Framför allt ska nämnas hur hon med sitt vetenskapliga arbete har lämnat värdefulla bidrag till den internationella forskningen om pluricentriska språk genom stort upplagda studier om skillnader mellan sverigesvenska och finlandssvenska när det gäller såväl språkbruk som språksystem.

För tillfället är hon ledare för Åbodelen av ett stort forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubileumsfond i Sverige (2013-2020): Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP), vid Stockholms universitet.

Text från Uppsala universitet. uu.se: Nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets fakulteter