Det beviljade forskningsbidraget möjliggör forskning under åtta år (2013–2020) och fördelas mellan de fyra medverkande parterna.

Stockholms universitet

En åttaårig forskningsfinansiering på deltid för den vetenskapliga ledaren (prof. Catrin Norrby), en fyraårig postdoc-position, flera forskningsassistenter och en administrativ koordinator samt medel till bl.a utrustning, workshoppar och konferenser.

Helsingfors universitet

En åttaårig forskningsfinansiering på deltid för den vetenskapliga ledaren (prof. Jan Lindström), en fyraårig postdoc-position, forskningsassistenter och medel till bl.a utrustning, workshoppar och konferenser.

Åbo universitet

En åttaårig forskningsfinansiering på deltid för den vetenskapliga ledaren (prof. Camilla Wide), en fyraårig postdoc-position, forskningsassistenter och medel till bl.a utrustning, workshoppar och konferenser.

Institutet för språk och folkminnen

En åttaårig forskningsfinansiering på deltid för den vetenskapliga ledaren (forskare Jenny Nilsson), en fyraårig postdoc-position, forskningsassistenter och medel till bl.a utrustning, workshoppar och konferenser.

Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en av de viktigaste finansiärerna för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige. 2012 beviljade RJ 33,5 miljoner kronor till forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk. Mer information på RJ:s webbplats:
RJ: Interaktion och variation i pluricentriska språk