Inspelningar av sverigesvenska och finlandssvenska samtal, och en sökbar databas

Programmet jämför samma typer av samtal i liknande miljöer i Sverige och Finland, med fokus på domänerna service, lärande och vård där en stor del av samtal utanför den privata sfären utspelar sig. Samtal både mellan personer som känner varandra och sådana som inte gör det kommer att spelas in för att se vilka skillnader det finns i samtalsmönstren mellan sverigesvenska och finlandssvenska samtal.

Dessutom upprättas en sökbar databas som också kan användas till framtida undersökningar.

Bidrar till internationell teoriutveckling

En viktig del inom programmet är att bidra till den internationella teoriutvecklingen inom forskningen om pluricentriska språk. Genom att använda teorier och metoder som samtalsanalys och kommunikationsetnografi kan programmet belysa och förklara pluricentriska språkfenomen som tidigare forskning inte riktigt kunnat komma åt. På så vis bidrar programmet till att utveckla den s.k. variationspragmatiken samtidigt som vi får ny kunskap om vad som är unikt för finlandssvenska respektive sverigesvenska samtal.