Publikationer/ Publications

Publications IVIP

Publications within the project IVIP. Publications will only be presented in English. Many of the publications are open access and available for download.

NEW PUBLICATIONS

Läkare sitter på huk, ler och kramar en patients händer. Foto: Michael Erhardsson MostPhotos

Ny artikel. Initierande tackhandlingar i sverigesvenska och finlandssvenska vårdsamtal

Initierande tackhandlingar i sverigesvenska och finlandssvenska vårdsamtal – sekvensorganisering och funktion. Att tacka andra människor och själv bli tackad är något vi oftast gör flera gånger om dagen och i de flesta fall dessutom utan att tänka på hur vi gör eller varför. Men hur gör vi för att avsluta ett samtal och samtidigt visa att vi uppskattade det?

En kvinna och en man sitter och diskuterar skrivet/ritat material. Photo: racorn, MostPhotos

Ny artikel. Kommunikativa mönster i Sverige och Finland

Hur framför handledare i Sverige och i Finland synpunkter på en students akademiska text? Hur bemöter studenten handledarens råd? Räcker ja eller okej som återkoppling på ett råd, eller krävs mer uppgraderade uttryck som jättesmart eller härligt? Artikel i Språkbruk av Sofie Henricson och Marie Nelson, IVIP.

Omslag /cover Imperative Turns at Talk slsi30

Ny artikel/New article IVIP. Imperatives in Swedish medical consultations

This chapter investigates the use of imperative-formatted directives in Swedish medical consultations. The specific focus of the chapter is the division of labor between straight, non-modulated imperative turns and imperative turns which are modulated with a discourse particle or some other verbal mitigating device.

Två personer som betalar  i en kassa. Foto: Syda Productions, MostPhotos

"Hej" är vanligaste sättet att hälsa

"Hej" är svenskans vanligaste hälsningsfras. I sverigesvenskan är även "tjena" ganska vanligt. I finlandssvenskan är det i stället "goddag" som sticker ut.

Ny artikel/new article IVIP: Hej, hej, hemskt mycket hej 2.0

Alla samtal måste börja på något sätt, och det vanligaste sättet att inleda är att utbyta hälsningsfraser. I den här artikeln undersöker Jenny Nilsson och Catrin Norrby bruket av hälsningsfraser i finlandssvenska och sverigesvenska servicesamtal.

Ny artikel/new article IVIP: Vid biljettluckan

Vid biljettluckan. Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska. I denna artikel diskuterar Jan Lindström och Camilla Wide likheter och skillnader i hur kunder i Sverige och Finland framför sitt ärende då de kommer för att hämta eller boka biljetter på teatrar och liknande platser.

New article/ny artikel IVIP: Giving and receiving advice in higher education

Giving and receiving advice in higher education. Comparing Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings.

New article/ny artikel IVIP: Intersubjectivity at the counter

Intersubjectivity at the counter: Artefacts and multimodal interaction in theatre box office encounters. Published in Journal of Pragmatics 108.

Omslag Svenskan i Finland 16

Hur språkliga råd motiveras och förklaras i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal

Nytt konferensbidrag från Svenskan i Finland 16 av Marie Nelson. I samband med att studenter vid universitet och högskolor skriver längre akademiska texter erbjuds de vanligtvis handledning. Ett centralt inslag i alla typer av akademisk handledning är att handledarna ger studenterna råd. I artikeln undersöker vi hur språkliga råd motiveras och förklaras i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal.

Finlands och Sveriges flaggor

Ny artikel/New article: Nog är det tillräckligt!

”Vill du gå med på bio?” frågar du en kompis. Svaret blir: ”Jag kommer nog med.” Hur tolkar man ett sådant svar? Är man född i Sverige och har svenska som modersmål, tolkas svaret ofta som ”Jag kommer troligen med”, med en viss inbakad osäkerhet. Är man född i Finland och har svenska som modersmål, är man däremot rätt säker på att få sällskap till biosalongen. Jan Lindström, Helsingfors universitet, och Catrin Norrby, Stockholms universitet, skriver i Språktidningen.

Omslag Swedish on the Åland Islands

New book/chapter. Swedish on the Åland Islands: A non-dominant yet dominating variety

This study discusses the language situation in Åland in terms of language use, attitudes, identity and political circumstances. The result of a written pilot questionnaire about the Åland residents' everyday language use shows that the Swedish language has a remarkably strong position. Finland Swedish is a non-dominant variety, but in the case of Åland it is strikingly dominating.

Omslag Litteratur och språk 11

New article IVIP: Språksituationen på Åland – speciell, om inte unik

Språksituationen på Åland – speciell, om inte unik [The language situation on Åland – special, if not unique] by Marie Nelson. Published in Litteratur och språk 11.

Omslag Historiska och litteraturhistoriska studier 91

New article IVIP: Din svenska, min svenska, vår svenska [...]

Din svenska, min svenska, vår svenska – om språklig variation i ett jämförande perspektiv [Your Swedish, my Swedish, our Swedish – linguistic variation in a comparative perspective] by Camilla Wide. Published in Historiska och litteraturhistoriska studier 91.

Omslag Svenskans beskrivning 34

New article IVIP: Att tala var för sig, samtidigt eller inte alls

Att tala var för sig, samtidigt eller inte alls. Uppbackningar, överlappningar och pauser i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal [To speak separately, at the same time, or not at all? Back-channels, overlaps and pauses in Finland-Swedish and Sweden-Swedish supervision meetings] by Sofie Henricson och Marie Nelson. Published in Svenskans beskrivning 34.

Omslag Svenskans beskrivning 34

New article IVIP: Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk

Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk [Communicative differences in Sweden-Swedish and Finland-Swedish language use] by Camilla Wide. Published in Svenskans beskrivning 34.

165 Address Practice as Social Action av Catrin Norrby Camilla Wide

Ny bok/new book (IVIP): Address Practice as Social Action

Address Practice as Social Action. European Perspectives. How we address one another – whether we use first names, or titles and surnames, for example – says a great deal about who we are, our social relationships and which groups in society we belong to. This edited volume examines address choices in a range of everyday interactions – from radio interviews and service encounters to commercials and internet forums – taking place in Dutch, Finnish, Flemish, French, German, Italian and the two national varieties of Swedish, Finland Swedish and Sweden Swedish.

165 artikel You and I [...] IVIP

Ny artikel/new article (IVIP). You and I in Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings

Published in Pluricentric Languages: New Perspectives in Theory and Description (2015). Paper from 3rd International Conference on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages in 2014.

Folkmålsstudier 53 2015

Ny artikel/new article (IVIP). Att dela språk men inte samtalsmönster [...]

Att dela språk men inte samtalsmönster: Återkoppling i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal. (Sharing language but not communicative patterns: Feedback in Sweden-Swedish and Finland-Swedish academic counselling interaction.) Artikeln är publicerad inom projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP).

Journal of Pragmatics omslag

Ny artikel/new article (IVIP). Interpersonal relationships in medical consultations [...]

Interpersonal relationships in medical consultations. Comparing Sweden Swedish and Finland Swedish Address Practices. Artikeln är publicerad inom projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP).

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Professor och IVIP:s programledare

Catrin Norrby, Stockholms universitet

Jan Lindström. Foto: Matti Ahlgren

Professor och forskare inom IVIP

Jan Lindström, Helsingfors universitet

Camilla Wide

Professor och forskare inom IVIP

Camilla Wide, Åbo universitet

Jenny Nilsson

Docent och forskare inom IVIP

Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg

IVIP loggor samarbetspartner