Foto: MostPhotos
Foto: Syda Productions, MostPhotos

I de svenska biljettkassorna hälsar 73 procent av både kunder och personal med hej. Bland personalen hälsar 14 procent med hej hej, 4 procent med [...]

Läs hela artikeln i Språktidningen: Hej är vanligaste sättet att hälsa

Hela studien finns att läsa i Svenskans beskrivning 35 [PDF].

_____________________________________

Jenny Nilsson och Catrin Norrby är forskare inom projektet IVIP, Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska. Det är ett forskningsprogram i samarbete mellan Stockholms universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.