I korpusen ligger en demo-version, men som forskare eller forskarstuderande kan du få tillgång till hela korpusen för forskningsändamål. Kontakta Jenny Nilsson för att ansöka om sådan tillgång.
jenny.nilsson@isof.se

IVIP talspråkskorpus i Språkbanken Text

Om IVIP

IVIP, Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska är ett forskningsprogram i samarbete mellan Stockholms universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg (2013–2020).

IVIP