Marie Henricson håller tummarna Foto: Marie Nelson
Finlandssvenska Sofie Henricson håller tummarna. Fotat via Skype med Photo Booth.

Hur länge kan det vara tyst i ett svenskt handledningssamtal i Sverige och i Finland innan tystnaden blir tryckande? Hur ser ålänningar på den svenska som talas i Sverige och i Finland och hur håller vi egentligen tummarna i de båda länderna, när vi hoppas att det ska gå bra för någon?

Denna typ av frågor har vi studerat inom forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP).

Syftet med forskningsprogrammet är att utreda kommunikativa likheter och skillnader mellan sverigesvenska och finlandssvenska samtal av motsvarande slag, vilket i praktiken handlar om att analysera de skillnader som sticker ut ur en gemensam svenskspråkig grund.

Programmet pågår i åtta år, 2013­–2020, och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Inom programmet studeras kommunikativa mönster i Sverige och i Finland i tre olika domäner: service, lärande och friskvård.

Marie Nelson håller tummarna Foto: Marie Henricson
Sverigesvenska Marie Nelson håller tummarna. Fotot via Skype med Photo Booth.