Authors: Sofie Henricson, Marie Nelson
Title: Att tala var för sig, samtidigt eller inte alls? Uppbackningar, överlappningar och pauser i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal [To speak separately, at the same time, or not at all? Back-channels, overlaps and pauses in Finland-Swedish and Sweden-Swedish supervision meetings]
Language: Swedish
Publication year: 2016
Book title: Svenskans beskrivning 34. Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten, Lund den 22–24 oktober 2014.
ISBN: 978-91-87833-77-9
eISBN: 978-91-87833-78-6
ISSN: 0347-8971

Pages: 187–200 (PDF pages 189–202)