Author: Camilla Wide
Title: Din svenska, min svenska, vår svenska – om språklig variation i ett jämförande perspektiv [Your Swedish, my Swedish, our Swedish – linguistic variation in a comparative perspective]
Language: Swedish
Place: Helsingfors: Svenska litteratursällskapet
Publication year: 2016
Journal: Historiska och litteraturhistoriska studier
Book title: Historiska och litteraturhistoriska studier 91
ISSN: 0073-2702
Pages: 7–14