Author: Camilla Wide
Title: Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk [Communicative differences in Sweden-Swedish and Finland-Swedish language use]
Language: Swedish
Place: Lund
Publication year: 2016
Journal: Svenskans Beskrivning
Book title: Svenskans beskrivning 34. Förhandlingar vid Trettiofjärde sammankomsten Lund den 22–24 oktober 2014
ISBN: 978-91-87833-77-9
eISBN: 978-91-87833-78-6
ISSN: 0347-8971
URL: http://konferens.ht.lu.se/fileadmin/user_upload/conference/svebe34/SveBe_34_webb.pdf
Pages: 39–62 (PDF pages 41–64)