Inom forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP) har vi samlat
in ett omfattande videomaterial i servicesituationer i Sverige och Finland (se t.ex. Norrby m.fl. 2015). Syftet här är att kartlägga bruket av hälsningsfraser i finlandssvenska och sverigesvenska utifrån 260 av dessa samtal vid teaterkassor och bokningscentraler. Mer specifikt vill vi undersöka:

  1. Hur ser hälsandets lexikon ut i sverigesvenska och finlandssvenska?
  2. Hur varierar hälsningsfras med talarens ålder, kön och interaktionella roll?
  3. Vilka eventuella anpassningar gör deltagarna i sitt hälsningsbeteende?

Läs vidare i Hej, hej, hemskt mycket hej 2.0 (283 Kb) .