Forskningen som presenteras i artikeln har utförts inom projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP), vars huvudsyfte är att utforska kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska med fokus på tre typer av institutionella samtal: servicesamtal, lärandesamtal och vårdsamtal (se t.ex. Norrby m.fl. 2014; Wide 2016).

Läs vidare i Vid biljettluckan (245 Kb) .