Studenter med laptops Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Niklas Björling
Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Niklas Björling
 
 
  • Laine, Mirja, 2015: Kritik och beröm i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal. Magisteravhandling. Nordiska språk,  Åbo universitet.
  • Lehtinen, Heidi, 2016: Användning av passiv i språkhandledningssamtal. Kandidatavhandling. ​​​​​​​​Nordiska språk, Åbo universitet. 
  • ​Lehtinen, Heidi, 2018. Bruket av pronomen i språkhandledningssamtal från Sverige och Finland. Magisteravhandling. Nordiska språk,  Åbo universitet.​
  • Vesapuisto, Eveliina, 2016. Självreferens i finlandssvenska och sverigesvenska servicesamtal. Kandidatavhandling. Nordiska språk, Åbo universitet.