Publikationer/ Publications

Dator med böcker som strömmar ur den. Foto: Stuart Miles, MostPhotos

Publications IVIP

Publications within the project IVIP. Publications will only be presented in English. Many of the publications are open access and available for download.

Studenter med laptops Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Niklas Björling

Studentarbeten utifrån IVIP-material / Student essays related to IVIP material

Ett antal studenter har skrivit examensarbeten utifrån forskningen inom IVIP, Interaktion och variation i pluricentriska språk.

New publications IVIP #1

In this list #1, the IVIP publications are registered in the publication database DiVA. At least one of the authors is from Stockholm University (SU). Publications where none of the authors are from SU, is found in list #2, below.

Nya publikationer/New publications IVIP #2

In this list #2, mainly IVIP publications not registered in the publication database DiVA are listed, i.e. none of the authors are from Stockholm University (SU). Publications where at least one of the authors is from SU, is found in list #1, above.

Ny artikel. Consecutive clause combinations in instructing activities

Consecutive clause combinations in instructing activities: Directives and accounts in the context of physical training. This chapter investigates the formatting of instructions in physical training with personal trainers or physiotherapists. Instructions occur in multimodal activities where invitations to action, compliances with them, and accounts for them emerge through grammatical, prosodic and embodied resources.

Omslag Svenskans beskrivning 36

Betydelseskapande i tal. Processtyper i sverigesvenska och finlandssvenska servicesamtal

Syftet med denna artikel är att utforska likheter och skillnader mellan finlandssvenska och sverigesvenska samtal med fokus på ett specifikt språkligt val: hur verb används för att kategorisera skeenden i världen som handlingar, händelser och relationer. Materialet för studien består av institutionella, rutinartade servicesamtal på svenska och finska i Finland och på svenska i Sverige.

Omslag Svenskans beskrivning 36

Frasformade instruktioner under fysisk aktivitet – form och funktion i interaktionell belysning

Vi har undersökt frasformade yttranden med instruerande funktion somhämtats från sessioner med personlig träning. Ett yttrande typiskt för detta material är till exempel ut med hälen!, vilket en tränare kan säga till en motionär som är i färd med att utföra en övning i ett antal repetitioner.

Omslag Språktidningen rosa bakgrund med gul emojfiguri som blinkar och lipar

Tack – ordet som friar från skuld

I svenskan tackas det i alla möjliga situationer. Men tackandet följer speciella regler och fungerar som ett smörjmedel för våra relationer. Inga-Lill Grahn skriver i Språktidningen.

Finlandssvenska Sofie Henricson håller tummarna. Fotat via Skype med Photo Booth.

Håll koll på tummarna

Vi "håller tummarna" när vi hoppas att något ska gå bra. Men gesten kan göras på olika sätt, beroende på vilket språk du talar. Marie Nelson och Sofie Henricson håller tummarna i artikel i Språktidningen nr 4/2018.

Läkare sitter på huk, ler och kramar en patients händer. Foto: Michael Erhardsson MostPhotos

Ny artikel. Initierande tackhandlingar i sverigesvenska och finlandssvenska vårdsamtal

Initierande tackhandlingar i sverigesvenska och finlandssvenska vårdsamtal – sekvensorganisering och funktion. Att tacka andra människor och själv bli tackad är något vi oftast gör flera gånger om dagen och i de flesta fall dessutom utan att tänka på hur vi gör eller varför. Men hur gör vi för att avsluta ett samtal och samtidigt visa att vi uppskattade det?

En kvinna och en man sitter och diskuterar skrivet/ritat material. Photo: racorn, MostPhotos

Kommunikativa mönster i Sverige och Finland. Att tolka det unika utifrån det generella

Hur framför handledare i Sverige och i Finland synpunkter på en students akademiska text? Hur bemöter studenten handledarens råd? Räcker ja eller okej som återkoppling på ett råd, eller krävs mer uppgraderade uttryck som jättesmart eller härligt? Artikel i Språkbruk av Sofie Henricson och Marie Nelson, IVIP.

Två personer som betalar  i en kassa. Foto: Syda Productions, MostPhotos

"Hej" är vanligaste sättet att hälsa

"Hej" är svenskans vanligaste hälsningsfras. I sverigesvenskan är även "tjena" ganska vanligt. I finlandssvenskan är det i stället "goddag" som sticker ut.

Ny artikel/new article IVIP: Vid biljettluckan

Vid biljettluckan. Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska. I denna artikel diskuterar Jan Lindström och Camilla Wide likheter och skillnader i hur kunder i Sverige och Finland framför sitt ärende då de kommer för att hämta eller boka biljetter på teatrar och liknande platser.

Omslag Historiska och litteraturhistoriska studier 91

New article IVIP: Din svenska, min svenska, vår svenska [...]

Din svenska, min svenska, vår svenska – om språklig variation i ett jämförande perspektiv [Your Swedish, my Swedish, our Swedish – linguistic variation in a comparative perspective] by Camilla Wide. Published in Historiska och litteraturhistoriska studier 91.

Omslag Svenskans beskrivning 34

New article IVIP: Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk

Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk [Communicative differences in Sweden-Swedish and Finland-Swedish language use] by Camilla Wide. Published in Svenskans beskrivning 34.

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Professor och IVIP:s programledare

Catrin Norrby, Stockholms universitet

Jan Lindström. Foto: Matti Ahlgren

Professor och forskare inom IVIP

Jan Lindström, Helsingfors universitet

Camilla Wide. Foto: Pia Nordin

Professor och forskare inom IVIP

Camilla Wide, Åbo universitet

Jenny Nilsson. Foto: Tobias Müller

Docent och forskare inom IVIP

Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg

IVIP loggor samarbetspartner