Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP)
 IVIP: Catrin Norrby, Camilla Wide, Jenny Nilsson, Jan Lindström
Logo © IVIP

Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP) (2013–2020)

Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska är ett forskningsprogram i samarbete mellan Stockholms universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.

IVIP Presentation (478 Kb)

IVIP Programbeskrivning (250 Kb)

Vad är pluricentriska språk?

Många av världens språk är s.k. pluricentriska språk, dvs. språk som talas i fler länder än ett. Bara i Europa finns en rad exempel på sådana språk, till exempel engelska, franska, tyska och svenska. Men samtalar man på samma sätt i olika länder bara för att man talar samma språk? Eller ser de kommunikativa mönstren olika ut? Det vet vi i dagsläget nästan inget om, och det är just det som programmet Interaktion och variation i pluricentriska språk undersöker.

Vi som forskar om pluricentriska språk

Forskningsprogrammet leds av prof. Catrin Norrby, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet; prof. Jan Lindström, Helsingfors universitet; prof. Camilla Wide, Åbo universitet; akademiforskare Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen. Programmet koordineras från Stockholms universitet.

Finansiering

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 33,5 miljoner kronor till forskningsprogrammet "Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska" med Stockholms universitet som anslagsförvaltare.

Logo © IVIP

Ny bok belyser hur kulturen formar sverigesvenska och finlandssvenska

Boken ger en unik bild av svenskan i Finland och Sverige. Sverigesvenskar och finlandssvenskar har oftast inga problem att kommunicera, konstaterar forskarna. Men det finns risk för kulturkrockar. Boken är en slutrapport från forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP).

Camilla Wide. Foto: Pia Nordin

Camilla Wide hedersdoktor vid Uppsala universitet

Camilla Wide är professor i nordisk filologi vid Åbo universitet, Finland och är utsedd till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Hon är ledare för Åbodelen inom projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP), vid Institutionen för svenska och flerpsråkighet, Stockholms universitet.

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

33,5 miljoner till forskning om Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP) (2013–2020)

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 33,5 miljoner kronor till forskningsprogrammet "Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska" med Stockholms universitet som anslagsförvaltare.

Nya publikationer/New publications

  • Flera av publikationerna finns att ladda ned som fulltextfiler.
  • Many of the publications are open access and available for download.

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Professor och IVIP:s programledare

Catrin Norrby, Stockholms universitet

Jan Lindström. Foto: Matti Ahlgren

Professor och forskare inom IVIP

Jan Lindström, Helsingfors universitet

Camilla Wide. Foto: Pia Nordin

Professor och forskare inom IVIP

Camilla Wide, Åbo universitet

Jenny Nilsson. Foto: Tobias Müller

Docent och forskare inom IVIP

Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg

IVIP loggor samarbetspartner