Gatuadress
 
 

Genvägar: Besöksadress | Postadress | Faktureringsadress | Telefon, fax och e-post

Besöksadress

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Universitetsvägen 10 D, plan 3–6
Södra huset
Frescati

  • Centrum för tvåspråkighetsforskning: plan 3–4.
  • Tolk- och översättarinstitutet: plan 5.

Upp

Postadress

Observera att vi har särskild faktureringsadress (se längre ned på sidan).

Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Upp

Faktureringsadress

Organisationsnummer: Stockholms universitet 202100-3062

Observera att det INTE ska stå med något personnamn i adressen (däremot som referens på själva fakturan):

Pappersfaktura

  • Denna adress är gemensam för hela universitetet.
  • Institutionens referensnummer 154 MÅSTE stå på fakturan, dock inte i adressfältet.
  • Beställarens namn måste också stå, dock INTE i adressfältet.
  • Obs! Skicka INTE direkt till institutionen (Sthlm) utan till MALMÖ.

Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 MALMÖ

Upp

Telefon, fax och e-post

Tfn: 08-16 20 00 (växeln)
Fax: 08-15 85 33

E-post till den du söker:

Om du inte hittar den du söker: info.svefler@su.se

Upp