Helena Bani-Shoraka, Maria Lim Falk, Olle Josephson. Foto: Pia Nordin (HBS, OJ), privat (MLF)
Helena Bani-Shoraka, Maria Lim Falk, Tomas Riad, Olle Josephson. Foto: Pia Nordin (HBS, OJ), privat (MLF), Helena Paulin Stromberg (TR)
 

Du som har ett intresse för nyanländas utbildning, Språkintroduktionsprogrammet och undervisning i svenska som andraspråk kommer att hitta många programpunkter som passar dig. Du kan till exempel delta i medvetandehöjande övningar om svenskt uttal eller få reda på hur många ord man behöver kunna för att klara gymnasiet.

Genvägar inom sidan

Svenska Akademiens monter B01:01 | Intensivsvenska | Ordförrådets betydelse | Språkaktivitet | Uttalsundervisning

För fullständigt program:
Intensivsvenska på Bokmässan (669 Kb)

Bokmässan program (öppnas i nytt fönster)

Intensivsvenska – målinriktad utbildning för nyanlända

  • Torsdag 27/9 kl. 10.30–10.50
  • Söndag 30/9 kl. 13.00–13.20

Elevgruppen på Språkintroduktionsprogrammet är heterogen och har begränsad tid att nå gymnasiebehörighet. Helena Bani-Shoraka och Maria Lim Falk presenterar projektet Intensivsvenska och diskuterar de viktiga komponenterna i en utbildning för nyanlända elever.

Upp

Ordförrådets betydelse för nyanländas språk och ämnesutveckling

  • Fredag 28/9 kl. 12.30–12.50
  • Söndag 30/9 kl. 15.00-15.20

Hur många ord behöver man kunna för att klara den svenska gymnasieskolan? Maria Lim Falk och Tomas Riad presenterar vad forskningen säger och vad det innebär för undervisningen av nyanlända.

Upp

Språkaktivitet: ordförråd och läsförståelse

  • Fredag 28/9 kl. 13.00–13.20
  • Söndag 30/9 kl. 15.30–15.50

Hur stort ordförråd behöver du för att förstå innehållet i en text? Testa din förmåga hos Intensivsvenska, tillsammans med Helena Bani-Shoraka, Maria Lim Falk och Tomas Riad.

Upp

Språkaktivitet: uttal

  • Fredag 28/9 kl. 14.00–14.20
  • Lördag 29/9 kl. 14.00–14.20

För att undervisa elever i uttal behöver man som lärare bli medveten om sitt eget uttal och veta några grundläggande saker svenskans ljudsystem. Tomas Riad leder några enkla, medvetandehöjande övningar.

Upp

Uttalsundervisning för nyanlända – mer än artikulation

  • Fredag 28/9 kl. 13.30–13.50
  • Lördag 29/9 kl. 13.30–13.50

Ljudtyper, skrivtyper och uttal: vad betyder de för läsningen? Tomas Riad talar om förhållandet mellan ljudtyper och skrivtyper och uttalets betydelse för läsningen och tvärtom.

Upp

_______________________________

Svenska Akademiens monter B01:01

I Svenska Akademiens monter möter du i år utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever, Intensivsvenska. Tillsammans med Svenska Akademien och Svenska Akademiens ordböcker erbjuder vi dig ett monterprogram bestående av föreläsningar, paneldiskussioner och språkaktiviteter.

Intensivsvenskas närvaro i montern gör att du som har ett intresse för nyanländas utbildning, Språkintroduktionsprogrammet och undervisning i svenska som andraspråk kommer att hitta många programpunkter som passar dig. Du kan till exempel delta i medvetandehöjande övningar om svenskt uttal eller få reda på hur många ord man behöver kunna för att klara gymnasiet.

Missa inte heller utdelningen av Svenska Akademiens bibliotekariepris och svensklärarpris på lördagen. Utöver programpunkterna är vi hela tiden på plats i montern.

Upp