Stefan Norrthon Foto: Pia Nordin
Stefan Norrthon. Foto: Pia Nordin

Försvarare

Stefan Norrthon

Opponent

Professor Mathias Broth, Institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings universitet.

Disputationen sker online

Disputationen kommer att ske online med hjälp av e-mötesverktyget Zoom:

  • Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: Zoom download. (SU-medarbetare, se Serviceportalen: Kom igång med Zoom.)
  • Länk till disputationen publiceras här senast den 17 april kl. 9.30.

Abstract och pdf

Teaterrepetitionens interaktion. Professionella praktiker i ett repetitionsarbete från manus till föreställning

Omslag doktorsavhandling: ljusblå olivkvist

Hur kommer skådespelare och en regissör överens om vad man ska berätta, och hur? Vad händer med en manustext när skrivna repliker blir en del av en interaktion mellan skådespelare, och en resurs bland andra i den framväxande föreställningen?

Denna sammanläggningsavhandling bygger på tre studier som från olika perspektiv undersöker en professionell repetitionsprocess på en svensk institutionsteater. Undersökningen är koncentrerad till skådespelarnas och regissörens arbete, och deras arbete med ett urval om fem scener i pjäsen, som följs från första repetitionsdagen till och med premiären. Metoden är multimodal interaktionsanalys, det vill säga Conversation Analysis utvecklat mot multimodal analys av verbala och icke-verbala resurser i kommunikation.

Kappan och de tre delstudierna anlägger tillsammans två perspektiv på materialet, genom att behandla dels de interaktionella, professionella praktiker som deltagarna engagerar sig i under processen (ett interaktionsperspektiv), dels processen i vilken skriften i manuset kombineras med andra multimodala resurser (ett föreställningsperspektiv). Bland annat visar avhandlingen att, och hur, repetitionsarbete är en longitudinell, kroppslig och gemensam process i vilken deltagarna utvecklar föreställningen tillsammans, i situerad interaktion och över tid.