Fonologikollokviet

Affisch med foto av stenmosaik

Fonologikollokviet

Fonologikollokviet tar upp allehanda fonologiska ämnen. Vi träffas oregelbundet tre–fyra gånger per termin. Alla intresserade är hjärtligt välkomna.

Arkiv Fonologikollokviet 2006–2018 (115 Kb)

Affisch Högre seminarier och kollokvier Svefler (154 Kb)

TID och LOKAL

Fonologikollokviet

Tid: 10.0011.30
Veckodag: Varierar
Lokal: Varierar
www.su.se/svefler/fonologikoll

Tomas Riad. Foto: Paulin Strömberg

Kontakt/under ledning av

Professor i nordiska språk Tomas Riad

E-post: tomas.riad@su.se
Rum: D 551 Tfn: 08-16 36 38

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket

FB Svefler

facebook