Fonologikollokviet

Affisch med foto av stenmosaik

Fonologikollokviet

Fonologikollokviet tar upp allehanda fonologiska ämnen. Vi träffas oregelbundet tre–fyra gånger per termin. Alla intresserade är hjärtligt välkomna.

Arkiv Fonologikollokviet 2006–2017 (89 Kb)

Affisch Högre seminarier och kollokvier Svefler (153 Kb)

TID och LOKAL

Fonologikollokviet

Tid: 10.0011.30
Veckodag: Varierar
Lokal: Varierar
www.su.se/svefler/fonologikoll

Kontakt/under ledning av

Professor i nordiska språk Tomas Riad

Tomas Riad. Foto: Johan Asplund

Rum: D 551
Telefon: 08-16 36 38
Fax: 08-15 85 33
E-post: tomas.riad@su.se

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket
Forskningsdatabasen

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler