Grammatikkollokviet

Affisch med foto av stenmosaik

Grammatikkollokviet

Grammatikkollokviet träffas normalt en till två gånger i månaden. Alla grammatikforskare och andra grammatikintresserade är välkomna.

Arkiv Grammatikkollokviet 2006–2017 (112 Kb)

Affisch Högre seminarier och kollokvier Svefler (153 Kb)

TID och LOKAL

Grammatikkollokviet

Tid: 13.1515.00
Veckodag: Tisdag
Lokal: D 600 (oftast)
www.su.se/svefler/grammatikkoll

Vi ordnar kollokvium den första tisdagen i månaden. Uppsala universitet ordnar kollokvium den tredje tisdagen i månaden.

Kontakt/Under ledning av

Professor Cecilia Falk

Cecilia Falk.

Rum: D 654
Telefon: 08-16 23 92
Fax: 08-15 85 33
E-post: cecilia.falk@su.se

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket
Forskningsdatabasen
www.facebook.com/svefler