Daria Titarenko. Foto: Pia Nordin
Daria Titarenko. Foto: Pia Nordin

Webbinarium i Zoom

stockholmuniversity.zoom.us/j/67523001678

Om Zoom.

Abstract

Med informationsstruktur brukar man oftast mena en menings tema och rema (eller topic och comment). Man kan även tillämpa flera olika principer för att definiera enheterna såsom informationsprincipen (tema innehåller känd/given information och rema innehåller ny information), positionsprincipen (tema är det som står först i en mening och rema är det som följer efter temat) samt innebördsprincipen eller ”aboutness-principen” (då tema är det som en mening handlar om och rema är det som sägs om temat).

På seminariet kommer jag att presentera en del av mina resultat från en undersökning av informationsstruktur i påståendemeningar i 25 svenska romantexter skrivna sedan 1940. Undersökningen har genomförts utifrån innebördsprincipen eftersom det tycks passa bäst för att förstå olika ordföljdsvariationer i svenska påståenden.

När informationsstruktur analyseras utifrån innebördsprincipen visar det sig att vissa icke-satsformade fria adverbial [SAG 3:481], fria predikativ [SAG 3:374383] och satsadverbial i början av meningen varken tillhör temat eller remat. De anger en sorts tilläggsinformation om hela den beskrivna situationen eller om hur utsagan ska uppfattas och är inte lika nödvändiga i meningen som dess tema och rema, dvs. meningen kan fungera nästan lika bra utan dem. Jag föreslår att kalla en sådan komponent av en menings informationsstruktur för exposition.

Olika typer av exposition är olika vanliga för olika typer av texter. Alla typer har däremot samma funktion i en text där de fungerar som diskursmarkörer.