Länk till elektronisk utgåva via Stockholms universitetsbibliotek (Oxford Scholarship Online):
The Syntax of Mainland Scandinavian