På grammatikkollokviet presenterar Per Malm Uneek, ett webbaserat verktyg för komparativ analys av annoterad text och råtext. Uneek tar två textfiler som input, och ger tillbaka följande: (i) de element som texterna har gemensamt, och (ii) de som är unika för varje text. Uneek är således ganska användbart vid komplexa jämförelser, såsom vid polysemi/homografi disambiguering, och kan användas vid distributionell analys.

Efter en kort presentation, blir det en liten workshop där de som vill får pröva verktyget. Det kommer att finnas några övningsuppgifter, men om man önskar kan man även ta med sig eget material för analys. Tänk gärna på följande om ni vill testa verktyget plats:

  • ta med en dator
  • ladda ner de bifogade filerna till er dator
  • ladda ner den senaste versionen av webbläsaren Google Chrome
  • se till att ha internetuppkoppling (de flesta har nog eduroam).

Man behöver inga särskilda förkunskaper. Men om man får lite tid över, så skadar det inte heller att ha sneglat lite på beskrivningen av Uneek: a Web Tool for Comparative Analysis of Annotated Texts. Kontakta Per Malm för pdf-filer.