Högre seminariet

Affisch med foto av stenmosaik

Högre seminariet i nordiska språk

Högre seminariet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet är ett forum för doktorander och institutionens forskare såväl som inbjudna gäster att presentera och diskutera sin pågående forskning kolleger emellan.

Arkiv Högre seminariet (NS) ht 2002–2017 (219 Kb)

Affisch Högre seminarier och kollokvier Svefler (153 Kb)

TID och LOKAL

Högre seminariet (Nordiska språk)

Kontakt/Under ledning av

Professor Cecilia Falk

Cecilia Falk.

Rum: D 654
Telefon: 08-16 23 92
Fax: 08-15 85 33
E-post: cecilia.falk@su.se

Kontakt/under ledning av

Professor Catrin Norrby

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Rum: D 651
Telefon: 08-16 36 48
Fax: 08-15 85 33
E-post: catrin.norrby@su.se

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket
Forskningsdatabasen
www.facebook.com/svefler