Ann Ohlsson. Foto: Pia Nordin
Ann Ohlsson. Foto: Pia Nordin

Ämnet för mitt avhandlingsarbete är det vetenskapliga skrivandet inom ramen för kursen Svenska 3 på gymnasiet. Jag är intresserad av att undersöka elevers förutsättningar att närma sig den vetenskapliga genren och en akademisk skriftspråkskompetens. Det jag mer specifikt vill undersöka är vilka texter och textsamtal som förekommer i undervisningen och hur eleverna kan använda dessa som resurser för sitt skrivande och för sitt meningsskapande om vetenskaplig text. På seminariet presenterar jag dels min avhandlingsidé, dels vill jag i samband med en egen pilotundersökning diskutera hur pilotstudier kan utformas.