Daniel Brånn. Foto: Pia Nordin
Daniel Brånn. Foto: Pia Nordin

Webbinarium i Zoom

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69889551047

Om Zoom.

Abstract

Sedan en tid tillbaka arbetar vi med att skriva en lärobok i språkvetenskaplig textanalys som riktar sig till blivande mellanstadielärare. Boken presenterar redskap för analys av texter som elever i mellanstadieåldern skriver samt texter som de möter (t.ex. läromedestexter, skönlitterära texter och texter på webben). Vi har tecknat kontrakt med Studentlitteratur och har i nuläget färdiga utkast till ett flertal av de kapitel som vi tänker oss ska ingå i boken.

Gunilla Almström Persson. Foto: Privat
Gunilla Almström Persson. Foto: Privat

Vid seminariet vill vi presentera lärobokens syfte och upplägg samt diskutera några av de svårigheter som vi brottas med i skrivandet.

  • Den första svårigheten har att göra med vetenskapliga perspektiv. Vi funderar mycket över vilka forskningstraditioner vi vill förmedla i läroboken, hur vi kan tillgängliggöra forskning samt hur vi kan förena olika vetenskapliga perspektiv.
  • Den andra svårigheten rör professionsperspektivet. Vi vill gärna dela våra tankar och höra seminariets syn på vad blivande mellanstadielärare behöver kunna om textanalys och varför.

Eftersom seminariet rör både vetenskaplighet och lärarprofession hoppas vi att såväl forskande personal som adjunkter vill delta vid seminariet.

Theres Bellander. Foto: Pia Nordin
Theres Bellander. Foto: Pia Nordin

Mejla före seminariet för att ta del av en handout

Före seminariet bör man mejla Theres Bellander för att få ta del av en handout. Denna bör man skumma igenom inför seminariet samt ha tillgänglig som utskrift eller på sin skärm under seminariediskussionen.
theres.bellander@su.se