Seminariet är alltså ett gyllene tillfälle att komma och diskutera var vi är, vart vi vill och hur vi ska nå målet. Anna-Malin Karlsson och Jonatan Pettersson deltar med sina perspektiv.