Linnea Hanell. Foto: Staffan Larsson
Linnea Hanell. Foto: Staffan Larsson

Webbinarium i Zoom

stockholmuniversity.zoom.us/j/66387276926

Om Zoom.

Abstract

Hushållstjänster är en sektor som sammanvävts med migration under lång tid. Idag hör exempelvis städare och övrig hemservicepersonal till de yrken i Sverige som har högst andel utrikesfödda (SCB, 2020). Detta innebär att hushållssektorn aktualiserar frågor om andraspråkstalarskap. Under seminariet kommer vi att presentera en studie där vi undersöker hur språkinlärning och språklig kompetens används som symboliskt kapital i marknadsföringen av hushållstjänster utifrån ett historiskt och samtida perspektiv. Studien bygger på två olika datasamlingar. Det historiska materialet utgörs av en samling annonser i Svenska Dagbladet åren 1905–1991, där individer söker en plats för hushållsarbete och i sin annons använder frasen ”lära sig svenska”. Det samtida materialet utgörs av städföretags marknadsföring online och i offentliga rum, där frågor om språkkunskaper hos arbetsstyrkan på olika sätt tematiseras.

Maria Rydell. Foto: Pia Nordin
Maria Rydell. Foto: Pia Nordin

Både migration och kommodifierade hushållstjänster är företeelser som varit föremål för laddade debatter under det senaste seklet. Detsamma gäller också för andraspråkstalarskap. Under seminariet kommer vi att diskutera hur referenser till språkkunskaper och språkinlärning i marknadsföringen av hushållstjänster kan ses som en anpassning till den uppfattade språkliga marknaden, och på samma gång som en diskursiv strategi som erbjuder en möjlighet att navigera bland laddningar kopplade till hushållstjänster och migration. Vi kommer att visa flera exempel, såväl historiska som nutida, där hushållsarbetares andraspråkstalarskap används i personlig och kommersiell marknadsföring och på så vis tillmäts ett positivt symboliskt värde.