Hedvig Solbakken. Foto: Pia Nordin
Hedvig Solbakken. Foto: Pia Nordin

Webbinarium i Zoom

stockholmuniversity.zoom.us/j/69056572061

Om Zoom.

Abstract

Norsk har to skriftspråk, og innad i disse er det stor valgfrihet når det gjelder syntaks, morfologi og ortografi. Spesielt i bokmålet er valgfriheten politisk ladd. Det er ikke uvanlig at politisk konservative bruker konservative, dansknære bokmålsformer og at politisk radikale bruker radikale, nynorsknære bokmålsformer.

I foredraget går jeg nærmere inn på den politiske språkhistorien bak valgfriheten i bokmål og gir eksempler på hva denne valgfriheten består av. Deretter belyser jeg etablerte sosilingvistiske praksiser som omgir skriftspråket med utgangspunkt i en litterær tekst. For hva hender egentlig når en forfatter blander konservative og radikale former i én og samme tekst? Det utgjør et interessant analyseobjekt!

Foredraget blir holdt på norsk, men tilpasses et svensktalende publikum. Foredraget er relevant for både språk- og litteraturvitere.