Henning Årman
Henning Årman

Vid seminariet kommer jag att presentera mitt avhandlingsprojekt om språkideologi och språkaktivism bland unga. Det är en studie av gymnasisters förhandlingar om språk, plats och identitet i vardagen.

Min data, som består av naturligt förekommande klassrumsinteraktion, intervjuer och foton på miljön i skolan, är resultatet av ett sex månader långt etnografiskt fältarbete på ett innerstadsgymnasium i Stockholm. På skolan sattes språkbruk ofta i ett politiskt sammanhang av eleverna. Språk förstods av vissa elevgrupper som ett viktigt verktyg för politisk förändring eller sattes i relation till ojämlikheter mellan samhällsgrupper.

Jag kommer att presentera preliminära analyser av hur eleverna använder sig av en mängd semiotiska resurser när de diskuterar och förhandlar om hur språk bör användas på skolan.