Zoom

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69735601691

Abstract

I mitt diskursanalytiskt färgade föredrag vill jag lyfta fram olika aspekter på vykortet som kommunikationsmedel, med fokus på hur vykort gör den konkreta platsen till ett (föreställt) ställe. Vykortet är ett halvoffentligt kommunikationsmedel som (därför) kan tolkas på olika sätt av olika läsare, mottagare, ”tjuvläsare”, personal som hanterar post etc. Det är m.a.o. inte klart vem som är ansvarig för det som sägs på ett postat vykort.

Vidare ses vykort vanligtvis som perifera (och numera som närmast förlegade) kommunikationsmedel, men det är via det perifera vi lär oss om ”normen”, om ”det centrala”. Vykortet är dessutom ett effektivt maktredskap, med hjälp av vilket ett föreställt sakförhållande kan göras till det förhärskande synsättet, dvs. approprieras av en grupp – speciellt fokuserar jag här etnicitet och hur den behandlats på vykort.

Jag diskuterar även vykortets roll under 1900-talets första decennier i det ryska Storfurstendömet Finland.