Jan Svanlund. Foto: Johan Asplund
Jan Svanlund. Foto: Johan Asplund

Vad kan metakommentarer om ord säga oss om konventionaliseringsprocessen? Alla nyskapade ord slår inte igenom; alla fortsätter inte att användas. Men nyord som det går bra för konventionaliseras, vilket är en komplex och ibland långvarig process. Ofta medför den att orden successivt blir allt mer spridda, vanliga och välbekanta. En del av dem metakommenteras också – dvs. vi pratar om dem och signalerar deras nymodighet på olika sätt, ofta i samma veva som vi använder dem.

(1) Uttrycket  curlingföräldrar är ett fånigt uttryck, Jag tycker att man kan ställa upp för sina barn, de är trots allt inte barn så länge. För oss är det i alla fall självklart att vi kommer att skjutsa vår dotter dit hon vill när hon blir så pass gammal. Vi blir säkert så kallade  curlingföräldrar, men det kan vi leva med.

(2) Även om fenomenet med en yngre överklass och kändiskrets som roar sig på Stureplan är lika gammalt som Stureplan självt – redan Greta Garbo satt på anrika restaurangen Sturehof – är dagens epitet ” brats” något relativt nytt.

(3) Och nu finns det folk som påstår att skridskor med hjulen i rad måste kallas  inlines, eftersom rullskridskor är sådana som har hjulen i par. Det är nonsens. Skridskor med hjul är rullskridskor, hur de än ser ut.

(4) Dagens matsida börjar med en språklektion. Det stavas  b-r-u-s-c-h-e-t-t-a och uttalas "brusketta". Inget annat! H:et ger ett hårt k-ljud - utan återvändo. Så är det bara. Lägg det hemskt gärna på minnet.

Exemplen uppvisar även några vanliga typer av metasignaler som pekar ut orden som ord: citattecken, så kallad-reservation och metautpekning med hjälp av uttrycket och epitet. Alla dessa metasignaler följs inte alltid av explicita kommentarer. Som överordnat begrepp använder jag därför metafokusering, som inbegriper både explicita kommentarer och metasignaler.

Utifrån två olika korpusundersökningar diskuterar jag olika aspekter av konventionaliseringsprocessen, särskilt sådana med koppling till metafokusering. I vilken utsträckning metafokuseras nya ord, och vilka ord är det som metafokuseras mest? Och vad har metafokuserandet för effekt på konventionaliseringen?

En särskild typ av explicita kommentarer som undersökts är förklaringar och andra semantiska anmärkningar. Jag kommer också att ta upp hur vi gör när vi tolkar nya obekanta ord generellt, utifrån psykolingvistisk och kognitionspsykologisk forskning.