Jessica Douglah. Foto: Johan Asplund
Jessica Douglah. Foto: Johan Asplund

Abstract

Vid seminariet presenterar jag mitt pågående avhandlingsarbete om interaktion i dansklasser.

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med det övergripande syftet att studera interaktionen mellan läraren och deltagarna på showdansklasser genom att fokusera på instruktioner. Läraren använder sig av komplexa resurser för att instruera och då dans är en aktivitet där verbalspråket inte behöver vara den självklara resursen vid instruktion intresserar jag mig för olika multimodala aspekter av instruktion.

Under seminariet kommer jag dels att redogöra för avhandlingen i sin helhet och dels att presentera en pågående delstudie som syftar till att visa på spegelns bidrag till den multimodala instruktionen.

Gemensamt för avhandlingens tre artiklar är att de grundar sig på multimodal samtalsanalys och på seminariet kommer även transkriptionens centrala roll att diskuteras.