Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin
Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin

Webbinarium i Zoom

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61598685537

Om Zoom.

Abstract

Som doktorand tyckte jag att väldigt mycket klarnade i min ämnesförståelse när jag läste Svensson (1988) "Nordistikens kunskapsintressen", och jag har burit med mig detta i forskning och undervisning, inte minst i arbetet med kandidatkursens undervisning, examination och kursutveckling. I mötet med studenter har begreppen i Svensson (1988), särskilt kunskapsintresse, inte framstått som så tydliga och enkla att använda, och det har motiverat mig till att försöka komplettera med olika preciseringar och definitioner.

När jag har haft kursen Språkvetenskaplig teori och metod, som är obligatorisk på kandidatkursen i Svenska, har det också blivit tydligt att det skulle behövas en text som tog upp även andra allmänna vetenskapsteoretiska begrepp ur ett språkvetenskapligt perspektiv. På seminariet vill jag därför diskutera ett utkast till en sådan text som jag (på lediga stunder) har arbetat med sedan i våras. Den är ett kompendium på ca 20–25 sidor med titeln "Vetenskapsteori för språkvetare".

Jag kommer inte att göra någon presentation av textinnehållet, utan efter en kort introducerande bakgrund, skulle jag vilja ha en diskussion om texten och om de begrepp den behandlar. Många saker i texten ligger bortom mina egentliga kompetenser, så jag är mycket tacksam alla slags kommentarer.

För tillgång till texten, mejla jonatan.pettersson@su.se.