Louise Faymonville. Foto: Pia Nordin
Louise Faymonville. Foto: Pia Nordin

I mitt pågående avhandlingsprojekt undersöker jag den fornsvenska höviska litteraturen ur ett brett texthistoriskt perspektiv, med avsikt att försöka kartlägga om och hur olika aspekter av det höviska materialet förvaltas, förändras och förstås under senmedeltiden. I viss utsträckning ska även ett jämförande perspektiv med övriga Norden, särskilt Danmark, och Europa anläggas. Ett övergripande mål för avhandlingsarbetet är att få djupare inblick i krafterna bakom den variation och förändring som präglar den medeltida textkulturen.

Utgångspunkten för min undersökning är de rimmade versromaner som går under namnet Eufemiavisorna, de första och främsta representanterna för hövisk litteratur på fornsvenska. I dem återfinns klassiska höviska motiv och ideal och möjligen går det då att ringa in språkliga och stilistiska uttryck för ”det höviska” och följa dessa i annan folkspråklig litteratur.

I den ena av avhandlingens två delstudier undersöker jag förekomsten av olika ”höviska” aspekter, däribland vokabulär och form, i den medeltida folkspråkliga litteraturen. Den andra delstudien fokuserar på verket Hertig Fredrik av Normandie för att belysa variation mellan textvittnen och kontext i handskrifter.

Vid seminariet ger jag en översikt över projektet och presenterar några observationer ur de inledande studierna.