Stefan Norrthon. Foto: Johan Asplund
Stefan Norrthon. Foto: Johan Asplund

Jag är drygt halvvägs med mitt avhandlingsarbete om en repetitionsprocess på en teater. På seminariet kommer jag att presentera projektet i stort, och säga något om de tre studier som ligger till grund för avhandlingen. Huvuddelen av seminariet ägnas en studie där jag följer arbetet med ett kortare segment i manustexten från första arbetsdagen till premiären, med samtalsanalys som metod. Segmentet ingår i en scen där två karaktärer grälar med varandra, och på ett ställe signalerar författaren att skådespelarna ska avbryta och överlappa varandras tal. Jag ser repetitionsprocessen som en transformationsprocess, där skådespelarna utnyttjar olika resurser (Mondada 2014) för att göra det överlapp som signaleras i manuset till (en del av) ett teatralt uttryck.

I presentationen tar jag upp videoexempel från tre faser i arbetet: första arbetsdagen, en repetitionsdag i mitten av processen och premiären. Huvudfokus i analysen är hur skådespelarna spelar segmentet i de olika faserna, men på seminariet presenterar jag även ett exempel där skådespelarna och regissören diskuterar hur segmentet ska spelas. Detta slags ”repetitionsprat” ska definitivt tas upp i avhandlingen, men det kan finnas skäl att hålla det utanför just denna studie. Detta är en av de saker vi kan tala om under seminariet.

Litteratur

Mondada, Lorenza. 2014. The local constitution of multimodal resources for social interaction. Journal of Pragmatics 65: 137–156.