Stefan Norrthon Foto: Pia Nordin
Stefan Norrthon Foto: Pia Nordin

Abstract

Avhandlingens övergripande empiriska syfte är att ur ett interaktionellt perspektiv identifiera, förstå och beskriva vad som kännetecknar en repetitionsprocess på en professionell teater, en i hög grad outforskad institutionell aktivitet. Det teoretiska och metodologiska syftet är att bidra till utvecklingen av terminologi och metoder att använda i longitudinell interaktionsanalys. Två sammanhängande teman genomsyrar avhandlingen: processen i vilken skriften i manuset blir gestaltad teater i förställningen, och det speciella grupparbete som teater innebär, där många personer i tid till premiären behöver komma överens om vad det är man ska berätta hur. I ett repetitionsarbete ingår många yrkesgrupper, och fokus är på skådespelarnas och regissörens arbete.

Avhandlingen består av en kappa, och tre studier som på olika sätt undersöker repetitionen som situerad interaktion och som longitudinell process:

Studie I följer arbetet med åtta repliker från skådespelarnas första gemensamma läsning av manus till premiären.  Den aktuella scenen är ett gräl, och i manuset har författaren utnyttjat konventioner för att signalera överlapp och höjd ljudvolym, och studien handlar om hur dessa och andra resurser används och koordineras av skådespelarna i olika faser av repetitionsprocessen.                        

Studie II är liksom studie I longitudinellt inriktad, och följer hur ett deltagarna i situerad interaktion och över tid kontextualiserar (Gumperz 1982) ett kort segment i en scen. Studien synliggör centrala sociala praktiker som är involverade i iscensättningen av manusavsnittet, och hur fyra inramningar (’framings’; Linell och Thunqvist 2003) görs relevanta och koordineras i olika delar av processen.

Studie III handlar om hur deltagarna i slutet av repetitionsprocessen löser tajmingen i övergångar mellan scener med hjälp av stick (’cue’ på engelska). I just övergångar är tajming särskilt aktuellt för deltagarna, när de koordinerar entréer och sortier med andra teatrala resurser, som ljus, ljud, scenografi och så vidare.

Mejla Stefan om du vill ha manus till kappan eller artiklarna.
stefan.norrthon@su.se