Jessica Douglah. Foto: Johan Asplund
Jessica Douglah. Foto: Johan Asplund

Seminariet ges som webbinarium:
Jessicas seminarium via Zoom

Om Zoom

För säkerhets skull kommer mötet att starta kl. 12.50 så att alla hinner ordna med ljud och bild och att seminariet sedan kan starta kl. 13.00.

Tre delar och en helhet – En diskussion om kappans roll för sammanläggningsavhandlingen

Hör och se Jessica berätta om seminariet (youtube 1:21)

På seminariet kommer jag först att presentera de tre olika delstudierna i min avhandling, men kanske framförallt vill jag diskutera kappan och kappans roll för sammanläggningsavhandlingen.

Avhandlingen syftar till att studera multimodala aspekter av demonstrationer i dansklasser och den består av tre delstudier som på olika sätt visar på olika multimodala resurser som läraren använder sig av vid demonstrationer. Såsom bland annat användandet av bildspråk (både verbala och kroppsliga) och användandet av spegeln som en resurs vid demonstrationer.

Inför seminariet få ni gärna fundera kring vad ni anser vara viktigt i byggandet av en kappa och om ni har något särskilt gott exempel som ni vill lyfta. Jag kommer att utgå ifrån dels mina egna reflektioner kring de olika delarna i kappan, men även utifrån en sammanställning av några kappor skrivna de senaste åren inom vårt fält. Seminariet kommer således bestå av både en presentation men även av diskussioner i mindre grupper i zoom (break out rooms).