Karolina Wirdenäs. Foto: Pia Nordin
Karolina Wirdenäs. Foto: Pia Nordin

Webbinarium i Zoom

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68333030844

Om Zoom.

Abstract

Ett övergripande mål för hälso- och sjukvården är att göra tillgången till vård mer jämlik för alla, inte minst för migranter. Vår presentation utgår från ett verksamhetsutvecklande projekt hos Transkulturellt centrum i Region Stockholm (TC). Centret arbetar för att förbättra migranthälsa genom utbildningsinsatser för vårdpersonal och migranter. Utbildningarna syftar bl.a. till att ge vårdgivare stöd i att fatta så generösa beslut i vården som regelverket tillåter när det gäller migranter.

En grundläggande förutsättning för utbildningarna är, enligt TC, att medarbetarna framstår som trovärdiga. Vi visar exempel på vår analys av hur medarbetarna positionerar sig som kunniga och kompetenta, och vi diskuterar vilka möjligheter och risker positioneringen innebär för medarbetarnas trovärdighet. En annan viktig del av TC:s arbete är att bidra med bemyndigande (empowerment) till vårdpersonal och migranter. Det gör de exempelvis genom berättelser (narrativer) och vi kommer därför även att diskutera möjligheter och risker med berättande i utbildning.

I ett nytt projekt som vi planerar tillsammans med TC fokuserar vi på vård som möter migranter med psykisk ohälsa. I korthet kan fokus för projektet beskrivas som att vi utforskar narrativer (berättande) i TC:s utbildningar. Återberättade av stereotypa uppfattningar kan göra att negativa eller övergeneraliserade uppfattningar om en föreställt homogen grupp av människor hindrar vårdgivare att se individen i stället för föreställningen. Särskilt problematiskt är det för utsatta personer. Planen omfattar undersökningar dels av hur berättande kan medföra risker för att stereotyper befästs, dels av hur berättelser används som resurser i vårdutbildning. Tanken är att resultatet från den planerade studien ska utformas som konkreta och hållbara arbetssätt i utbildningar för legitimationsyrken i vården och fortbildning för vårdpersonal.

Slutligen vill vi också gärna diskutera dilemman som kan uppstå för oss som forskare när vi samverkan på ett problemdrivet sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kathrin Kaufhold
Kathrin Kaufhold