Yvonne Lindqvist
Yvonne Lindqvist

På seminariet kommer jag att presentera en översättningssociologisk undersökning av den spanskkaribiska litteraturens bibliomigration (cf. Mani 2016) till Sverige under perioden 1990–2015. Undersökningen är en delstudie inom ett större projekt om hur den karibiska litteraturen ”reser” till Sverige inom forskningsprogrammet Kosmopolitisk och vernakulär dynamik i världslitteraturen.

Studiens material utgörs av 25 romaner skrivna av 15 författare från Kuba, Puerto Rico och den Dominikanska Republiken översatta till svenska. I undersökningen testas den s.k. dubbla konsekrationshypotesen (Lindqvist 2016), som förutsäger att karibisk litteratur måste genomgå dubbel konsekration för att komma ifråga för översättning till svenska – först inom den forna koloniala kulturens centrum/centra, sedan inom den anglo-amerikanska kulturens.

Jag kommer också att diskutera några av bibliomigrationens kulturella intermediärer (Bourdieu 1993), t.ex. relevanta förlag och översättare. Avslutningsvis jämförs den spansk- och franskkaribiska litteraturens bibliomigrationsmönster. Jämförelsen visar att olika språkområden har olika konsekrationskulturer. Den franskkaribiska konsekrationskulturen är mono-centrisk medan den spanskkaribiska är pluri-centrisk.