• Sanna Vehviläinen:

Problems of understanding and misalignment in academic supervision

 

  • Kirsi Wallinheimo & Marjo Savijärvi:

Förväntningar och erfarenheter kring handledarutbildning för klasslärare: lärarröster i fokus

 

  • Jenny Magnusson:

Handledningens funktion

 

  • Anne Mäntynen, Marjo Savijärvi, Marie Nelson & Sofie Henricson:

Nu förstår jag det också – Hur studenter uttrycker ökad insikt i samband med handledning

 

Gula villan. Foto: Björn Dalin
Gula villan. Foto: Björn Dalin

Hitta till oss / Find us

Gula villan is a yellow house behind the Library building and Building F at Södra huset.

Map Gula villan (Svefler) (197 Kb)