Katharina Heinz disputerade nyligen på en avhandling om Konungs skuggsjá.