Möjliga samarbetsformer inom ramen för ett nätverk för historisk sociolingvistik kommer att diskuteras. Fokus är tänkt att ligga på forskning om språk och språkbruk i Sverige och Norden (men inte nödvändigtvis om svenskan eller om de nordiska språken).

Tre föredrag

Workshopen/webbinariet inleds med tre föredrag:

  1. Memet Aktürk Drake, Uppsala universitet, kommer att resonera om ämnet historisk sociolingvistik i Sverige och internationellt.
  2. Michelle Waldispühl, Göteborgs universitet, talar om ämnet bland annat utifrån sina erfarenheter av seminarieserien Språk i samhällelig kontext vid Göteborgs universitet.
  3. Christoffer Åhlman, Stockholms universitet, kommer att tala om forskning på språk och språkbruk inom historieämnet.

Gemensam diskussion

Föredragen följs av en diskussion om vilka önskemål som finns av framtida aktiviteter inom ramen för ett nätverk.

Anmälan och Zoom

Anmäl dig senast 8 april till historicalsociolinguistics@su.se.

Zoom: Om du inte har erfarenhet av Zoom och önskar vägledning, skriv det i din anmälan.

Kontakt

historicalsociolinguistics@su.se

Välkommen!
Susanne Tienken (Slabafinity) och Jonatan Pettersson (Svefler)
för Organisationskommittén.

Workshoppen är ett samarbete mellan Kollokviet för nordisk filologi och Högre seminariet i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska vid Stockholms universitet.

Workshoppen är resultatet av ett samarbete mellan forskare vid Uppsala och Stockholms universitet och en uppföljning av en workshop i Uppsala hösten 2019.