Kollokviet för nordisk filologi

Högre seminarier kollokvier. Foto av färgglada slipade glasstenar. Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

TID och LOKAL

Kollokviet för nordisk filologi

Tid: Varierar
Veckodag: Varierar
Lokal: Varierar
su.se/svefler/koll_nordisk_filologi

Roger Andersson. Foto: Ingmarie Andersson

Kontakt/under ledning av

Professor Roger Andersson

E-post: roger.andersson@su.se
Rum: D 566 Tfn: 08-16 44 74

Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin

Kontakt/under ledning av

Universitetslektor Jonatan Pettersson

E-post: jonatan.pettersson@su.se
Rum: D 679 Tfn: 08-16 34 68

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket

FB Svefler

facebook