Språkbrukskollokviet

TID och LOKAL

Språkbrukskollokviet

Tid: 10.0011.30
Veckodag: Onsdag
Lokal: varierar
www.su.se/svefler/sprakbrukskoll

Kontakt/under ledning av

Theres Bellander

Theres Bellander Foto: Pia Nordin

Rum: D 646
Telefon: 08-16 39 78
Fax: 08-15 85 33
E-post: theres.bellander@su.se

Kontakt/Under ledning av

Mona Blåsjö

Mona Blåsjö

Rum: D 536
Telefon: 08-674 71 86
Fax: 08-15 85 33
E-post: mona.blasjo@su.se

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket
Forskningsdatabasen

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler