Språkbrukskollokviet

Affisch med foto av stenmosaik

Språkbrukskollokviet

Språkbrukskollokviet samlar forskare som på olika sätt arbetar med språk i bruk i samhälle, utbildning, arbetsliv m.m. Kollokviet träffas ungefär var tredje vecka på onsdagförmiddagar.

Arkiv Språkbrukskollokviet ht 2011–2017 (85 Kb)

Affisch Högre seminarier och kollokvier Svefler (154 Kb)

TID och LOKAL

Språkbrukskollokviet

Tid: 10.0011.30
Veckodag: Onsdag
Lokal: varierar
www.su.se/svefler/sprakbrukskoll

Anna Vogel. Foto: Cecilia Bruzelius

Kontakt/under ledning av

Anna Vogel

E-post: anna.vogel@su.se
Rum: D 540 Tfn: 08-16 39 47

Lena Lind Palicki. Foto: Pia Nordin

Kontakt/Under ledning av

Lena Lind Palicki

E-post: lena.lind.palicki@su.se
Rum: D 530 Tfn: 08-16 32 68

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket

FB Svefler

facebook