Språkbrukskollokviet

Affisch med foto av stenmosaik

Språkbrukskollokviet

Språkbrukskollokviet samlar forskare som på olika sätt arbetar med språk i bruk i samhälle, utbildning, arbetsliv m.m. Kollokviet träffas ungefär var tredje vecka på onsdagförmiddagar.

Arkiv Språkbrukskollokviet ht 2011–2017 (85 Kb)

Affisch Högre seminarier och kollokvier Svefler (153 Kb)

TID och LOKAL

Språkbrukskollokviet

Tid: 10.0011.30
Veckodag: Onsdag
Lokal: varierar
www.su.se/svefler/sprakbrukskoll

Kontakt/under ledning av

Theres Bellander

Theres Bellander Foto: Pia Nordin

Rum: D 646
Telefon: 08-16 39 78
Fax: 08-15 85 33
E-post: theres.bellander@su.se

Kontakt/Under ledning av

Mona Blåsjö

Mona Blåsjö

Rum: D 536
Telefon: 08-674 71 86
Fax: 08-15 85 33
E-post: mona.blasjo@su.se

Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket
Forskningsdatabasen
www.facebook.com/svefler